Menu

MTO300 and MTO330

Автоматичен омметър на трансформатори с 6 намотки

Документи за продуктите
  • Автоматично измерване в в осем терминала на съпротивлението на трансформатори с 6 намотки
  • Едновременна магнетизация на намотките
  • Изпитва степенни превключватели под товар
  • Интегрирана функция за автоматична демагнетизация
  • Автоматичен разряд
  • Софтуер Power DB (MTO330)

Серия MTO300 проверява в осем терминала съпротивлението на трансформатори с 6 намотки. Създадена е, за да пести време на потребителя, като измерва всички нормални шест намотки без смяна на проводниците по време на теста.

Серията MTO3xx използва един и същ комплект тестови накрайници със серия Megger TTR300. Потребители, които измерват съотношения и съпротивления, пестят време и средства, тъй като към трансформатора се свързва само един комплект проводници.