Menu

IDAX300 and IDAX350

Анализатор за диагностика на изолации

Документи за продуктите
  • Автоматично измерване и анализ на влажност, коефициент на разсейване/фактор на мощността и проводимост на маслото
  • Индивидуално коригиране по температура (ITC) на коефициент на разсейване/фактор на мощността и проводимост на маслото
  • 40% по-бързи измервания с новия IDAX 5.0 SW
  • Реални измервания в условия на силни интерференции
  • Многофункционална система за изпитване на трансформатори

IDAX300 е много компактен прибор, предназначен за използване с външен компютър. IDAX350 има вграден компютър, но може да се използва и с външен компютър.

IDAX300 и IDAX350 осигуряват прецизна и надеждна оценка на състоянието на изолациите в трансформатори, гилзи, генератори и кабели. Системата IDAX максимизира резултатите от действията по обслужване, като създава условия за оптимизиране на товара и експлоатационния срок на оборудването.

IDAX300 и IDAX350 са по-малки, по-леки и по-бързи от своите предшественици IDA200 и IDAX206. Приборите поддържат по-висока точност и надеждност на данните посредством реално определяне на AC DFR (Dielectric Frequency Response) - техника, известна и като FDS (Frequency Domain Spectroscopy) - в условия на силни интерференции. Съвременният софтуер улеснява и опростява измерването, като позволява оценката на влажността и маслото на трансформатора да се извърши за около 22 минути (20°C).

IDAX
IDAX Software
IDAXInstall-5-1-3.zip
30,9 MB | 20.12.19