Menu

MST210

Гнездови тестер

Документи за продуктите
  • Опростено и ефективно откриване на дефекти от гнездото
  • Опростено използване
  • 2 зелени и 1 червен LED за незабавно показване и диагностика на дефекти/li>
  • Идентифицира 17 комбинации от липсващи жила и неправилни връзки
  • здрав и надежден

Megger MST210 е предназначен за изпитване на дефекти по окабеляването чрез удобно включване в гнезда 13А за трищифтови щепсели по BS.

Приборът може да идентифицира над 17 комбинации от дефекти по окабеляването, включително липсващи жила или обърнати връзки.

Дефектите се сигнализират с три ярки LED на предната страна на прибора и могат да бъдат разчетени с помощта на проста таблица върху етикета до светодиодите. Два зелени LED означават правилно окабелен контакт, а светването на трети червен LED показва дефект.

Ако един от двата зелени LED не свети или ако се включи третият червен LED, това означава, че има дефект, който трябва да бъде анализиран допълнително.