Menu

CHM Series

Далекомери за определяне височината на кабели

  • Съкращава съществено времето за измерване
  • Безопасен по дефиниция
  • Лесен за използване
  • Ръчно преносим
  • Без необходимост от калибриране и обслужване
  • Без физически контакт с кабелите
  • Измерва издигнатостта на до шест въздушни кабела

Далекомерите тип CHM използват ултразвук за определяне на височината на до шест въздушни кабела или проводника. Приборите са специално предназначени за измерване на издигнатостта на кабели до 75 фута (23 m). CHM600 (C/N 659600) и CHM600E (C/N 659600E) са предназначени основно за силови кабели, а CHM2000 - за далекосъбщителни приложения.

Далекомерите СНМ излъчват кратки звукови импулси от конусообразен трансмитер. Микропроцесорът в прибора изчислява времето от излъчването на звука до връщането на отразения от кабела звук обратно в прибора. Резултатът може да да бъде показан във футове и инчове или в метри. Обаче преди да бъде изведено окончателно показание, необходимо е да се измери температурата на въздуха, тъй като скоростта на звука се променя с приблизително 0,2 % на 1 С.

A Температурен датчик на предния панел измерва реалната температура на въздуха. Тази информация се изпраща в микропроцесора и се въвежда в алгоритъма. След това се показва разстояние в метри или футове и инчове в зависимост от избраната мерна единица.