Menu

LTW425

Двупроводникови уреди за изпитване на контури без изключване с висока резолюция

Документи за продуктите
  • Двупроводников уред за изпитване на контури без изключване
  • Изпитвания при напрежения от 50 V до 440 V
  • Изпитвания на 110 V с отвеждане от средна точка
  • Изпитвания на инсталации клас CATIV
  • Автоматичен старт
  • Разделителна способност 0,001 Ω

Новите уреди с висока резолюция проверяват заземителни контури чрез измерване на импеданса на контура, докато мрежата е под напрежение, тоест без необходимост от прекъсване на захранването.

Уредите от новата серия LTW425 се характеризират с висока резолюция и изпитват заземителни контури без изключване на ДТЗ 30 mA в широк обхват от напрежения.