Menu

BGFT

Детектор на дефектно замасяванe

Документи за продуктите
  • За лесно откриване на дефектни замасявания в незаземени DC системи
  • Работи в условия на силни електрически шумове
  • Опростява откриването на дефекти, като идентифицира характеристичните им величини (резистивни и капацитативни)

BGFT е двойнодиапазонов, икономичен и удобен за използване прибор, който открива, проследява и локализира дефектни замасявания в незаземени DC системи. Приборът е особено ефективен в условия на силни електрически шумове, тъй като силата на тестовия сигнал може да се регулира.

. Двустепенният диапазон на BGFT осигурява допълнителна безопасност в ниския диапазон, а високият диапазон позволява локализирането на дефекти, породени от висок импеданс.

Приборът ускорява локализацията на дефектите, тъй като елиминира метода на пробата и грешката и локализира без изключване от линия. Особено полезен е в индустриите, където захранването на технологично, комуникационно и контролно оборудване е от критична важност.