Menu

PAM410

Измервател на фазов ъгъл

Документи за продуктите
  • Предназначен за силови системи
  • Токови и напреженови входове
  • Компактен и лек
  • Локално калибриране
  • Лесно използване

PAM410 е специално предназначен за измерване на силови електрически системи. Измервателят може да показва съотношението между фазовия ъгъл на два сигнала, които могат да бъдат два тока, две напрежения или всяка комбинация. Токове до 25 A и напрежения до 500 V могат да бъдат подавани директно на прибора.

Диапазонът от входящи токове може бъде разширен с използване на външни токови трансформатори.