Menu

MPU690

Изпитателен прибор

Документи за продуктите
  • 5 стъпални номинални изходни напрежения
  • Автоматично действие
  • Висока изходна мощност, подходяща за тестови лампи
  • Удължен живот на батерията
  • Магнитна база
  • здрав корпус

Добрата практика изисква правилното функциониране на двуполюсните тестери за напрежение да се проверява с източник на зададено напрежение, преди и след проверка дали веригата не е под напрежение.

Изпитателният прибор Megger MPU690 е преносим източник на напрежение с батерийно захранване, който може да проверява правилното функциониране на двуполюсни детектори на напрежение.

.