Menu

SPI225

Интелигентна система за натоварване с първичен ток

  • Изход до 2000A
  • Най-малката система за изпитване с натоварване с първичен ток в нейния клас
  • Първият уред на пазара, способен да елиминира управление с трансформатор с променлив коефициент на трансформация
  • Регулиране на изходния ток
  • Предназначена за приемателни изпитания на РУ, прекъсвачи, СТ, подземни мрежи и изпитване на релета
  • Софтуерът включва хиляди TCC криви за прекъсвачи

SPI225 е система за изпитване с натоварване с първичен ток за всички силнотокови форми на изпитване в подстанции, включително защитни релета за максимален ток, прекъсвачи, защитни системи срещу претоварване на електромотори и токови трансформатори.

Системата SPI е ПЪРВАТА силнотокова система за изпитване, позволяваща на потребителя да въведе предварително определен ток, а системата SPI да регулира необходимия висок ток без прегряване на изпитвания образец от пулсирането на изходния ток при силни токове. Системата SPI притежава също и уникалната способност да се включва при преминаване през нулев ток, всеки път и за всеки товар, като автоматично регулира изходния ъгъл на стрелба. Това елиминира изместването на DC за всеки тип прекъсвач и необходимостта потребителят да определя и коригира ъгъла на стрелба за различните товари и прекъсвачи.

Всички системи SPI са напълно автоматизирани и позволяват автоматично и/или ръчно управление. Интерфейсът Smart Touch View Interface “STVI” позволява на потребителя да управлява уреда ръчно, както и да извършва автоматизирани изпитвания. SPI може да се управлява и от РС за напълно автоматизирано тестване и генериране на справки .