Menu

MRCT

Комплект за изпитване на релета и токови трансформатори

Документи за продуктите
  • Ненадмината в индустрията бързина с патентована система за едновременни измервания, намаляваща с 20% времето за изпитване на многоточкови ТТ
  • По-висок клас на точност, позволяващ изпитването на ТТ
  • Най-малкият и най-лекият уред на пазара за инжектиране на 2kV вторично напрежение
  • Интегрирана система за изпитване на еднофазни релета
  • Общи изпитвания на вторични контури на подстанции с генератори на 300V и 60A
  • Групирани тестове: демагнетизация, точки на пречупване, съотношения, криви на насищане и др.
  • Измерва всички съотношения и криви на насищане на ТТ с няколко съотношения, използвайки една проводникова връзка
  • Вграден тест на изолационно съпротивление
  •  

MRCT е лек, здрав, преносим прибор за демагнетизиране и изпитване на токови трансформатори за съотношение, насищане, съпротивление на намотките, полярност, фазово отклонение и изолация. MRCT изчислява автоматично грешки в съотношението, криви на насищане и точки на пречупване. MRCT осигурява контролирано с микропроцесор променливо напрежение/ток и прецизна автоматика на изпитване на ТТ с едно или няколко съотношения, като съкращава времето за изпитване и увеличава производителността. MRCT се свързва директно на ТТ с няколко съотношения и извършва всички тестове - насищане, съотношение и полярност, съпротивление на намотките и изолация - по всички точки с натискане на един бутон и без смяна на проводниците.

MRCT може да се управлява от контролера Megger STVI (Smart Touch View Interface) - цветен LCD тъчскрийн с висока резолюция, позволяващ на потребителя да извършва ръчни и автоматични тестове бързо и лесно в ръчен режим от интерактивния дисплея или с използване на предварително дефинирани тестови процедури. Големият дисплей позволява на потребителя да чете лесно съответните данни по време на теста и може да показва кривата на насищане на токовия трансформатор. Приборът може да бъде изпълнен и без Megger STVI, като вместо това се управлява от лаптоп със софтуера Megger PowerDB.

ТТ могат да бъдат изпитвани в тяхната работна конфигурация, например както са монтирани в трафопостове, маслени прекъсвачи или РУ. Преди изпитването оборудването трябва да е напълно изолирано от електрическата система.