Menu

MOM690A

Микроомметър с вградено управление на тестовете

Документи за продуктите
  • Лесен за използване
  • Автоматична настройка на обхватите
  • РС софтуер MOM Win

MOM690™ допълва нашата фамилия от микроомметри. Освен силнотоковите си възможности, MOM690™ използва микропроцесорно управление на тестовете, паметта и докладването. С вградения софтуер може да изпълнявате отделни тестове или цели серии от тестове със записване на резултатите.

Със софтуерната опция MOMWin™ можете да експортирате резултатите

в РС за последващ анализ и докладване. Обхватите се настройват автоматично, съпротивленията се измерват непрекъснато и резултатите могат да бъдат записани автоматично за зададен тестови ток.