Menu

BT51

Микроомметър

Документи за продуктите
  • Висока стойност на тестовия ток
  • 4-терминален измервателен метод
  • Два измервателни диапазона (2000 mΩ и 20,00 mΩ)при максимална резолюция 0,01 mΩ
  • Защита срещу случайно свързване към мрежово захранване

Микроомметърът BT51 измерва чрез провеждане на ток през изпитвания проводник и наблюдаване на напрежението през проводника. Тестовият ток се ограничава чрез опростена токоограничаваща верига и се измерва чрез наблюдение на напрежението през резистор. Тестовият ток се поддържа на номинална стойност 2 A, и тъй като измерването е логометрично, показанието не се влияе от евентуални флуктуации на тока.