Menu

PAM420

Многофункционален измервател на фазов ъгъл

Документи за продуктите
  • Измервател на фазов ъгъл
  • 2 канала: измервател на напрежение ток и честота
  • Таймер
  • Компактен и лек
  • Локално калибриране
  • Акумулаторни батерии
  • Лесен за използване

PAM420 е специално предназначен за измерване на силови електрически системи. Може да показва фазов ъгъл, напрежение, ток, честота и време. Фазовият ъгъл се изчислява от съотношението между два сигнала, които могат да бъдат два тока, две напрежения или всяка комбинация.

Токове до 25 A и напрежения до 500 V могат да бъдат подавани директно на прибора. Диапазонът от входящи токове може бъде разширен с използване на външни токови трансформатори.