Menu

MFT1735

Мултифункционален тестер

  • 2- и 3- проводникови тестове без изключване на контури с ДТЗ
  • Изпитване на ДТЗ тип В и трифазни ДТЗ на индустриални инсталации без заземление
  • 3-терминални и безелектродни измервания на съпротивлението на заземители**
  • Вътрешна памет и комуникация през Bluetooth®
  • Цветово кодиране за бързо избиране на тестове и голям, ясен екран с фоново осветление за лесно използване
  • Клас на безопасност CATIV по EN61010 и куфарче с клас на защита IP54

Приборът MFT1735 е предназначен за изпитване на НН инсталации по BS 7671. Поддържа всички тестове за сертифициране на фиксирани промишлени, търговски и битови елинсталации.

Вграденият в MFT1735 набор от тестове на заземителни уредби прави прибора идеален за изпитването на ТТ инсталации, зарядни станции и мълниезащитни системи.

** MFT1735 е комплектован с три проводника за изпитване на заземителни инсталации, но като опция се предлагат принадлежности за ART и безелектродни техники.