Menu

BITE3

Оборудване за измерване на импеданс на батерии

Документи за продуктите
  • Определя състоянието на оловни клетки до 2000 Ah
  • Измерване без изключване от линия с изчисления на "издържал- предупреждение-неиздържал".
  • Измерва импеданс, съпротивление на връзката и напрежение на клетка
  • Операционна система Windows CE с 32 MB памет
  • Измерва ток на подзаряд и на пулсиращ ток
  • Включва софтуер за управление PowerDB LITE

Оборудването за измерване на импеданс BITE3 на Megger определя състоянието на оловни акумулатори до 2000 Ah чрез измерване на най-важните им параметри. BITE3 измерва импеданс на клетка, вътрешен омически тест, напрежение на клетка, съпротивление на връзката между клетките и ток на пулсации. Освен това, BITE3 е първият тестер за батерии, който измерва ток на подзаряд и хармонична съставляваща на пулсиращия ток. Дори има вграден спектрален анализатор, показващ хармоничната съставляваща на пулсиращия ток. Технологичният софтуер може да се актуализира през интернет и поддържа различни езици.

BITE3 е един от най-лесните за използване прибори. Измерванията от прибора, заедно с температурата, относителната плътност и други данни за батерията, осигуряват най-добрата основа за определяне състоянието на батерията от клема до клема, и в по-малка степен на зарядния модул (по на пулсиращия ток и неговата хармонична съставляваща). Megger препоръчва импедансните измервания с BITE 3 да станат част от програмите за техническо обслужване. Препоръчва се показания да се снемат на всеки шест месеца за електролитни оловни батерии и на три месеца за VRLA.

BITE3 е бърз, надежден и лесен за използване. Благодарение на краткото време за изпитване, един човек може лесно, бързо и прецизно да измери параметрите на клетката и на целия низ без да изключва системата от линия.

Документи за продуктите
Информационна листовка
Data sheet - BITE3