Menu

MAGNUS

Повишаващ трансформатор

Документи за продуктите
  • Бързо и лесно извежда възбудителни криви на КИП трансформатори.
  • Размагнетизиране на сърцевините на токови трансформатори
  • Измерва съотношения на напреженови трансформатори.
  • Управление с две ръце за по-голяма лична безопасност.

При въвеждането в експлоатация или при възникването на повреди по силови системи е необходимо да се проверят трансформаторите на КИП, за да се гарантира, че подават необходимото захранване на контролно-измервателните прибори и релейните защити.

MAGNUS™ ви позволява бързо и лесно да получавате възбудителни криви на КИП трансформатори.

MAGNUS се използва и за размагнетизиране на сърцевините на токови трансформатори и измерване на съотношения на напреженови трансформатори. Въпреки че тежи само 16 kg (35 lbs), трансформаторът подава 1 A при 2,2 kV. Управлението с две ръце повишава личната безопасност.

В стандартното си изпълнение MAGNUS се доставя със специален кабел ВН и здрав транспортен корпус.