Menu

INGVAR

Преносима 5000 A система за изпитване на зареждане с първичен ток

Документи за продуктите
  • Най-съвременна система за изпитване на зареждане с първичен ток, която опростява въвеждането в експлоатация на всички типове РУ и ТТ, изпитването на заземителни инсталации, прекъсвачи и др./li>
  • Изходящ ток до 5000 A
  • Два лесно преносими блока по 20 kg всеки/li>
  • Уникална I/30 функция позволява предварително настройване на тока с използване на слаби токове, за да не се допусне нагряване на образеца и компрометиране на резултатите.

Мощна система за за изпитване на зареждане с първичен ток на релейни защити и прекъсвачи. Използва се и за измерване на съотношение на намотките на токови трансформатори, както и за други приложения, които изискват силни вариращи токове.

Системата се състои от блок за управление и токов блок. Двете части са преносими и INGVAR може да бъде бързо сглобена и свързана.

Блокът за управление има усъвършенствани функции - например мощната измервателна секция може да показва съотношение на намотките, както и време, напрежение и ток. Втори канал може да се използва за измерване на допълнително напрежение или ток. Съотношението на намотките, импеданса, мощността, факторът на мощност (cos φ) и фазовият ъгъл на токовия трансформатор се изчисляват и показват на дисплея. Токът и напрежението могат да бъдат представени като процент от номиналната стойност. Бързодействащата функция „Hold“ замразява показанията на дигиталния дисплей, когато сигналът за напрежение или контакт достигне пределната стойност, изпитваният образец прекъсне тока или зареждането с ток бъде прекъснато.