Menu

TTR25-1

Преносим тестер за коефициент на трансформация

Документи за продуктите
  • Напълно автоматичен, бърз, лесен за използване, здрав и лек
  • Батерийно захранване
  • Изпитва коефициента на трансформация, ток на възбуждане и поляритет
  • Проста работа с един бутон
  • Указания за бърз старт на изпитването върху предния панел
  • Възможност за избор на език от оператора

Megger TTR25 е автоматизиран преносим тестер за коефициент на трансформация, работещ на батерии.

Използва се за определяне на коефициент на трансформация, ток на възбуждане и поляритет на намотки в едно-и трифазни разпределителни и силови трансформатори (изпитвани фаза по фаза), трансформатори на напрежение и токови трансформатори, както и трансформатор с изводи, превключващи без възбуждане.

Уникалната конструкция на TTR25 позволява на потребителя да работи с тестера, държейки го с една ръка. Ефективно елиминира необходимостта потребителят да коленичи или навежда, за да работи с уреда и съкращава времето за изпитване.

Отчитайки неблагоприятната среда, в която се налага да работи TTR25, е обърнато специално внимание на това уредът да бъде максимално здрав, с корпус висока устойчивост на удар и в същото време да е невероятно лек, само 870 г (1,9 фунта).