Menu

210170 and 210600

Прибори за измерване на съпротивления на изолации в широк диапазон
ПРЕКРАТЕНО

  • Множество измервателни напрежения
  • Предпазна клема за елиминиране на повърхностни токови утечки
  • Диапазон на показания за напрежение

Това са идеалните прибори за измерване на изолационни съпротивления във високи диапазони. Осигуряват отлично регулиране на измервателното напрежение и външна предпазна клема за отстраняване на повърхностните дефектни токове (утечки) от измерванията.

Приборите са изцяло електронни, те генерират регулирано DC напрежение и използват схеми с нисък нулев дрейф, висока точност и силна чувствителност по ток. Преносимостта на всички прибори е осигурена чрез поставянето им във формовани, удароустойчиви и огнезабавителни корпуси.