Menu

BITE Receiver

Приемник на данни от измерване на импеданс на батерии

Документи за продуктите
  • Използва се с оригиналния BITE
  • Възможност за съхранение на данни
  • Измерва импеданс и постоянно напрежение на оловни и никелово-кадмиеви акумулаторни батерии

Приемникът BITE замества директно стандартния приемник, доставен с оригиналния BITE. Дава възможност за съхранение на данни без подмяна на BITE трансмитера.

Приемникът комбинира потенциални изводи, щипка - токов датчик и способности за съхранение на данни в един блок. Блокът съхранява над 2000 набора от данни (съпротивление на клетка, напрежение на клетка и съпротивление на съединителен проводник).

Във всеки момент от измерването операторът може да разглежда текущите резултати с помощта на стрелките, връщайки се нагоре по активния екран на измерването. При необходимост операторът може да извършва повторен тест на клетки и проводници в рамките на текущия тест.

Има възможност за изтегляне на записаните данни от RS-232 извод директно на персонален компютър.