Menu

SDRM202

Принадлежност за статично/и динамично измерване на съпротивление за серия TM

Документи за продуктите
  • Позволява измерване на съпротивлението на прекъсвачи
  • Малък и лек
  • Възможност за изпълнение на множество операции през кратки интервали за изчакване

SDRM202 е принадлежност за TM1800 и TM1700.. SDRM202 може да се използва с EGIL, съоръжен с опцията SDRM и CABA, необходима е Win версия R03A или по-висока, като все пак е препоръчително използване на едноканален SDRM201.

SDRM202 е предназначена за използване за статични и динамични измервания на съпротивление (SRM и DRM) на високоволтови прекъсвачи или други устройства с ниско съпротивление. При използване с TM1800 и TM1700 е възможно измерване на тока и пада на напрежение между контактите на прекъсвача. Измерващият прибор може да изчисли съпротивлението като функция на времето.

Системата включва уреда SDRM202 с токови кабели и кабел SDRM в три версии, съответно за TM1800, TM1700 и EGIL.

Кабелът SDRM е малка кутия с интегрирани кабели за свързване към SDRM201 и към TM1800, TM1700 и EGIL.