Menu

SDRM201

Принадлежност за статично/и динамично измерване на съпротивление за

Документи за продуктите
  • Позволява измерване на съпротивлението на прекъсвачи
  • Малък и лек
  • Възможност за изпълнение на множество операции през кратки интервали за изчакване

SDRM201 е принадлежност за EGIL. EGIL трябва да е съоръжен с опцията SDRM и CABA, необходима е Win версия R03A или по-висока.

SDRM201 е предназначена за използване за статични и динамични измервания на съпротивление (SRM и DRM) на високоволтови прекъсвачи или други устройства с ниско съпротивление. При използване с EGIL е възможно измерване на тока и пада на напрежение между контактите на прекъсвача. Измерващият прибор може да изчисли съпротивлението като функция на времето.

Системата включва уреда SDRM201 с токови кабели и кабел SDRM. Кабелът SDRM е малка кутия с интегрирани кабели за свързване към SDRM201 и EGIL.