Menu

MOM2

Ръчноносим 200 A микроомметър

Документи за продуктите
  • До 220 A
  • Батерийно захранване
  • Тежи само 1 kg
  • Безопасно изпитване с DualGround™
  • Автоматичен обхват: 1 μΩ до 1000 mΩ
  • РС комуникация с Bluetoot®
  • Съответства на стандартите на IEEE и IEC

MOM2 предназначен за измерване на контактното съпротивление на мрежови прекъсвачи, съединения по събирателни шини и други силнотокови връзки. При създаването на продукта са взети предвид изискванията за безопасност, удобство при работа и многоцелево използване.

MOM2 използва ултракондензатор за генериране на силнотоковия изход. Ултракондензаторът може да да натрупва огромна енергия в сравнение с конвенционалния кондензатор и да подава много силен ток през фазата на разряд благодарение на много ниското си вътрешно съпротивление. Микроомметърът може да се използва навсякъде за измерване на ниски съпротивления с висока точност.

Измерванията с MOM2 могат да се извършват по метода DualGround™. Това означава, че изпитваният обект е заземен от двете страни по време на теста за по-безопасен, бърз и лесен процес.