Menu

TM1800

Система за анализ на прекъсвачи с DualGround

Документи за продуктите
  • Модулната конструкция — позволява на потребителя да конфигурира TM1800 от девет различни модула
  • Вграден PC с локален софтуер CABA — разширено изпитване с предварително дефинирани тестови планове (мастер шаблони), измерване и анализ на място
  • Изпитване Dual ground с модул DCM — повишена безопасност посредством заземяване на прекъсвача от двете страни
  • Бързо и лесно изпитване — Работен поток избор-свързване-проверка и потребителски интерфейс на високо ниво
  • Графично представяне и интерпретация на резултатите — измерване на време/синхронизация и движение, токове в намотка
  • USB и Ethernet комуникационен интерфейс — за бързо архивиране на данни, LAN връзка и опции за печат
  • CABA Win — за разширен анализ на данни, интерфейс за база данни и общ архив с тестови данни

TM1800 е инструментална платформа за поддръжка на прекъсвачи, базирана на над 20 годишен’ опит с над 4 000 доставени анализатори на прекъсвачи. Модулната конструкция прави възможно конфигуриране на TM1800

за измерване на всички известни типове прекъсвачи, работещи днес’s в енергетиката.

Документи за продуктите
Информационна листовка
Data sheet - TM1800