Menu

TM1700

Система за анализ на прекъсвачи

  • Осигурява надеждни и точни тестови резултати в шумната среда на подстанции с високо напрежение
  • Четири стандартни модела. Модели с напълно автономно функциониране или събиране на данни без потребителски интерфейс.
  • Бързо и надеждно изпитване с DualGround™ заземяване на прекъсвача от двете страни
  • Екранни указания със схеми на свързване и мастер шаблони за изпитване
  • Всички модели могат да бъдат управлявани с компютър

Серията анализатори на прекъсвачи TM1700 използва част от новаторската технология на върховия модел от версията TM1800. Предлагат се четири модела като се започне от управлявани от компютър до напълно автономни. Всички модели могат да бъдат управлявани от компютър с използване на доказания софтуер за обработка на данни и анализ CABA Win.

Солидната конструкция съдържа в себе си мощна технология в помощ на потребителя за ефективно и надеждно изпитване на прекъсвачи. Всички входове и изходи на уреда са разработени, да издържат на неблагоприятната среда в подстанции високо напрежение и в промишлеността. Галванично изолираните входове и изходи правят възможно извършването на всички необходими измервания с едно изпитване, като елиминират необходимостта от нова конфигурация и повторно свързване.

Патентованият метод DualGround™ прави изпитването бързо и безопасно, като по време на теста, поддържа прекъсвача заземен от двете страни.

Изходите за измерване на време на реакция използват алгоритъм за потискане на смущенията Active Interference Suppression гарантиращ правилно отчитане на времето и точни стойности за PIR (Pre-Insertion Resistor)дори при силни капацитивни, свързани смущаващи токове. Адаптивният и лесен за използване софтуер позволява на потребителя да извърши изпитване с просто завъртане на тестовия превключвател, без необходимост от настройки. С едно щракване операторът разполага с достъп до помощни функции като схеми на свързване. Цветният сензорен екран 8” с екранна клавиатура, позволява лесна работа на потребителя с този интерфейс на високо ниво.