Menu

SMRT1

Система за изпитване на еднофазни релета

  • Малък, здрав, лек и мощен
  • Работа с или без компютър
  • Интуитивна ръчна работа с интерфейс Smart Touch View
  • Силни токове, висока мощност (75 А/400 VA rms)
  • Мрежовият интерфейс, осигурява възможности за изпитване съгласно IEC 61850
  • Напълно автоматизирано изпитване със софтуера AVTS

Като самостоятелен уред SMRT1 притежава “smart” комбинация от голям диапазон на напрежение и ток за изпитване на електромеханични, полупроводникови и микропроцесорни релета за максимален ток, включително управлявани с напрежение, задържащо напрежение и насочен максимален ток; изпитване на под/свръх напрежение, еднофазен импеданс, еднофазна мощност, насочена, синхронизираща, автосинхронизираща, под/свръх напрежение с обратна последователност, токов баланс, честота, волт/херц, повторно включване, топлинни и редица други релета, за повече информация виж ръководство Приложения.

Системата за изпитване SMRT1 разполага с възможност за ръчно управление с Megger‘s нов интерфейс Smart Touch View Interface™ (STVI). Големият пълноцветен, сензорен TFT LCD дисплей на STVI с висока резолюция, позволява на потребителя бързо и лесно да извършва ръчно изпитване в стабилно и динамично състояние, с използване на ръчния тестов екран, като ползва предварително програмирани тестови процедури за повечето популярни релета.

STVI елиминира необходимостта от компютър за изпитване на буквално всички типове релета. За бърз и лесен избор на желаната функция за изпитване, са предоставени екранни менюта и функционални сензорни бутони. Резултатите от изпитването могат да бъдат запазени в PowerDB™ ONBOARD, за да бъдат изтеглени върху флаш памет или за отпечатване на доклади от изпитвания. За напълно автоматизирано изпитване системата SMRT1 може да бъде управлявана от софтуера Megger Advanced Visual Test Software (AVTS). AVTS е Microsoft® Windows® XP®/Vista™/7 съвместим програмен продукт, предназначен за управление на всички аспекти, свързани с изпитване на защитни релета с новия Megger SMRT.