Menu

MS2A

Система за изпитване на мрежови прекъсвачи и максималнотокови релета

Документи за продуктите
  • Лек, преносим прибор с инжектиране на първичен ток
  • Изпитва максималнотокови релета
  • Изпитва действието на защити при неизправност на заземяването в съответствие с NEC 230.95
  • Изпитва мрежови прекъсвачи

Системата Megger MS-2A се използва по целия свят от няколко хиляди електроснабдителни дружества, промишлени предприятия и електроремонтни организации.

MS-2A е самостоятелна система с регулируем силнотоков изход и съответната автоматика за изпитване на термични, магнитни и твърдотелни максималнотоварови релета, прекъсвачи тип MCCB, защити при неизправност на заземяването и максималнотокови релета .