Menu

SMRT33

Система за изпитване на релейни защити Megger

Документи за продуктите
  • Малък, здрав, лек и мощен
  • Работа с или без компютър
  • Интуитивна ръчна работа с интерфейс Smart Touch View
  • Силни токове, висока изходна мощност (45 А/300 VA rms) за фаза
  • Мрежовият интерфейс, осигурява възможности за изпитване съгласно IEC 61850
  • Напълно автоматизирано изпитване със софтуера AVTS
  • Допълнителна възможност за изпитване на преобразователи

С размерите и ниското си тегло, днес SMRT33 вероятно е най-малката, лека, мощна, изцяло трифазна система за изпитване на релета в света. SMRT33 осигурява висока мощност в ДВАТА канала за ток и напрежение, за изпитване на буквално всички типове защитни релета, използвани в тежката промишленост, разпределено производство на електроенергия и разпределителни станции с ниско и средно напрежение. SMRT33 “smart” съчетава голям диапазон на изменение на изходното напрежение и висок ток, за изпитване на всички електромеханични, полупроводникови и микропроцесорни релета за максимална токова защита, включително релета с висок импеданс за защита от насочен максимален ток към земя. В допълнение системата включва възможност за изпитване на устройства IEC 61850 .

Системата за изпитване SMRT33 позволява ръчно управление посредством новия интерфейс на Megger Smart Touch View Interface™ (STVI). Големият пълноцветен, сензорен TFT LCD дисплей на STVI с висока резолюция, позволява на потребителя бързо и лесно да извършва ръчно изпитване в стабилно и динамично състояние, с използване на ръчния тестов екран, като ползва предварително програмирани тестови процедури за повечето популярни релета (за подробности виж информационната листовка за STVI).

STVI елиминира необходимостта от компютър за изпитване на буквално всички типове релета. За бърз и лесен избор на желаната функция за изпитване, са предоставени екранни менюта и функционални сензорни бутони. Резултатите от изпитването могат да бъдат запазени в STVI, за да бъдат изтеглени върху флаш памет или за отпечатване на доклади от изпитвания.

За напълно автоматизирано изпитване системата SMRT33 може да бъде управлявана от софтуера Megger Advanced Visual Test Software (AVTS). AVTS е Microsoft® Windows® XP®/Vista™/7 съвместим програмен продукт, предназначен за управление на всички аспекти, свързани с изпитване на защитни релета с новия Megger SMRT33, (за подробности виж информационната листовка за AVTS).