Menu

SVERKER900

Система за изпитване на релета и подстанции

Документи за продуктите
  • Комплект инструменти за 3-фазно изпитване на подстанции
  • Три източника на ток и напрежение
  • Автономна функционалност
  • Здрав и надежден за използване в полеви условия
  • Генериране на 900 V и 105 A в еднофазен режим
  • Вторично и първично изпитване

Системата за изпитване на релета и подстанции SVERKER 900 е превъзходен комплект с инструменти на електроинженера’отговарящ на всички потребности за изпитване на трифазни съоръжения в електроразпределителни подстанции, станции за генериране на възобновляема енергия и промишлени приложения. Интуитивният потребителски интерфейс е представен върху LCD сензорен екран. Притежава мощна комбинация от източници на напрежение и ток и универсални възможности за измерване.

SVERKER 900 е специално разработена за базово, трифазно вторично изпитване на защитни устройства. Освен това е възможно и извършване на редица първични изпитвания, тъй като източниците на ток и напрежение могат да бъдат свързвани последователно и/или в паралел, за да осигурят 105 A AC или 900 V AC изход. Всичките три източника на ток и напрежение могат да бъдат регулирани независимо по отношение на амплитуда, фазов ъгъл и честота. Четвъртият източник на напрежение дава възможност за изпитване на множество релета, изискващи референтно напрежение, симулиращо събирателна шина.