Menu

ODEN AT

Система за натоварване с първичен ток

Документи за продуктите
  • Най-съвременна система за натоварване с първичен ток, която опростява въвеждането в експлоатация и изпитването на всички видове РУ, ТТ, заземителни инсталации, мрежови прекъсвачи и др.
  • Модулно решение за оптимално определяне на изходния ток съобразно големината на оборудването
  • Компактна количка за внасяне в тесни ЗРУ
  • Уникална I/30 слаботокова система за настройване на тестовия ток не позволява нагряването на изпитваното оборудване и елиминира възможността от компрометиране на резултатите

Мощна система, която е създадена специално за натоварване с първичен ток на релейни защити и мрежови прекъсвачи. Използва се също така за проверка на съотношенията на токови трансформатори и за други приложения, които изискват вариращи токове.