Menu

CABA Win

Софтуер за анализ на мрежови прекъсвачи

  • Стандартни предварително дефинирани планове за бързо и лесно изпитване
  • Подробен анализ на прекъсвача чрез прецизно сравняване с исторически тестови данни
  • Графичен показ на различни измервания и резултати от хронометрични тестове
  • Удобно генериране на протоколи за MS Word или List&Label
  • Съвместим с анализатори TM1800, TM1700, TM1600/MA61 и EGIL

Приложението CABA Win (от Computer-aided Breaker Analysis) има заслужена репутация на еталон за анализ на мрежови прекъсвачи.

CABA Win може да се използва заедно заедно с анализаторите Megger TM1800, TM1700, TM1600/MA61 и EGIL. CABA Win организира всички тестови задачи и гарантира еднообразно извършване на тестовете за всеки обект. CABA Win записва резултатите и генерира протокол.