Menu

PowerSuite Professional

Софтуер за обработка на данни от изпитване за приемане и поддръжка

Документи за продуктите
  • User friendly Windows interface
  • Work in real certificates and forms
  • Work on site or back in the office
  • Download results from Megger and 3rd party test equipment
  • Equipment maintenance module
  • Organiser manages future appointments
  • Client manager to organise your customers
  • Full database and reporting facilities

Megger PowerDB е мощен софтуерен пакет за обработка на данните от всяко проведено изпитване за приемане и поддръжка.

Позволява бързо сортиране и търсене на данни за клиента и договора. С отваряне на конкретен запис се показва подробна информация за извършената работа, като типа услуга, дата на поръчка, договор за продажба и информация за фактура. Информация за извършената работа и свързаните с нея резултати от изпитването могат да бъдат прехвърляни между производствената и главната база данни. Отчетите за работа и производителност на уреда проследяват времето за изпитване, което спомага за определяне цената на бъдещи работни задачи, както и за оценка на персонала.

Тестови формуляри

Разработен с подход, отчитащ натрупаната информация, PowerDB използва над 160 стандартни за отрасъла тестови формуляра, създадени и използвани повече от 20 години от специалистите в промишлеността. Екраните за въвеждане на данни от изпитването и отпечатаните формуляри са идентични и позволяват интуитивна работа. Това, което виждате на екрана, ще бъде отпечатано в докладите. Цялата документация за изпитването, включваща тестовите формуляри, обзор на коментари и установени недостатъци, съдържание и полеви отчети, се създават в рамките на една стъпка. След като бъдат създадени, резултатите могат да бъдат предадени по електронен път посредством е-мейл, CD-ROM, уеб сървър или Adobe® Acrobat®.

Тестовите формуляри са предназначени за болшинството от електрическите апарати, предлагани днес на пазара.