Menu

VIDAR

Тестер за вакумен прекъсвач

  • Бързо, лесно и безопасно изпитване на изправността на вакумни прекъсвачи
  • Избор на напрежение, определен от потребителя
  • Широк диапазон на напрежения
  • Опростена работа. Спазва стандартизирани методи за DC изпитване, одобрени от ANSI/IEEE.
  • Лек и преносим

За приемателни изпитания или извършване на рутинно изпитване на вакумен прекъсвач е много важно да се оцени неговата годност, преди да бъде включен в системата.

Тестерът VIDAR позволява бърза и удобна проверка на изправността на вакумния прекъсвач с помощта на известната зависимост между пробивното напрежение и вакумния прекъсвач. Към прекъсвача се подава подходящо правотоково напрежение (DC) и резултатът става известен незабавно.