Menu

TTR20-1

Тестер за коефициент на трансформация

Документи за продуктите
  • Изпитване на едно и трифазни трансформатори
  • Напълно автоматичен, бърз, лесен за използване, здрав и лек
  • Батерийно захранване
  • Изпитва коефициента на трансформация, ток на възбуждане и поляритет
  • Проста работа с един бутон
  • Указания за бърз старт на изпитването върху предния панел

Megger TTR20 е автоматизиран, преносим, тестер за определяне на коефициент на трансформация, с батерийно захранване.

Използва се за определяне на коефициент на трансформация, ток на възбуждане и поляритет на намотки в едно-и трифазни разпределителни и силови трансформатори (изпитвани фаза по фаза), трансформатори на напрежение и токови трансформатори, както и трансформатор с изводи, превключващи без възбуждане.

Уникалната конструкция на TTR20 позволява на потребителя да работи с тестера, държейки го с една ръка. Ефективно елиминира необходимостта потребителят да коленичи или навежда, за да работи с уреда и съкращава времето за изпитване. Отчитайки неблагоприятната среда, в която се налага да работи TTR20, е обърнато специално внимание на това уредът да бъде максимално здрав, с корпус висока устойчивост на удар и в същото време да е невероятно лек, само 870 г (1,9 фунта). Конструкцията прави уреда пригоден за употреба в неблагоприятна работна среда. TTR20 е особено подходящ за изпитвания в подстанции, среда за производство на трансформатори и измервателни лаборатории. Отличава се с висококонтрастен LCD екран с фоново осветление, който може да се използва и в среда със силно осветление.

Този уред може да измерва с точност високи коефициенти на трансформация до 10 000:1 с най-ниско напрежение на възбуждане. Отличната възпроизводимост на резултатите на TTR20 помага на потребителя до предели състоянието на изпитваните трансформатори. Предназначен е за опростена работа с един бутон, като измерените се показват директно върху лесния за разчитане LCD или се отпечатват на допълнителен принтер.

TTR20 не изисква допълнителен софтуер и се доставя в готовност за работа, направо от опаковъчната кутия.