Menu

B10E

Тестер на изключващи бобини

Документи за продуктите
  • Надежден и стабилен източник на постоянно и променливо захранване за изпитване на електрически прекъсвачи
  • Безстъпков вариращ изход 24-250 V AC или DC
  • Отделни изходни напрежения за плътно напрегната бобина, изключваща бобина и двигател за напрягане на бобина
  • Директен тригер за изпитването на минимално напрежение на изключване

За изпитването на електрически прекъсвачи се изисква вариращо DC напрежение. Акумулаторните батерии в подстанцията не трябва да се използват, понеже са свързани със значителен риск за измерващия персонал, за измервателното оборудване и за измерваното оборудване. Най-добрият начин за определяне дали електромагнитите и защитните механизми сработват бавно и дали настройките им са правилни е чрез изпитване на минимално напрежение на изключване. Това изпитване е описано в редица международни и национални стандарти, като например IEC 62271-100, ANSI C37.09 и др.

За изпитването на изключващи бобини по този начин може да се използва правотоковото захранване тип B10E. То осигурява вариращо постоянно напрежение без пулсации, което може лесно да поема големи и вариращи товари.