Menu

MTO210

Трансформаторен омметър

Документи за продуктите
  • Директно 2-канално цифрово показание (1 µΩ до 2000 Ω)
  • DC тестови ток до 10 A
  • Точност на измерване 0,25%
  • Интегрирана функция за демагнетизация
  • Изпитва степенни превключватели под товар
  • Много бърз автоматичен разряд за безопасност

Трансформаторният омметър TO210 е преносим, захранван от мрежата инструмент, специално създаден за безопасно и точно измерване на DC съпротивлението на всички видове магнитни намотки. Изпитва намотки на трансформатори и въртящи се машини. Извършва слаботокови измервания на съпротивления по съединения, контакти и управляващи вериги.

Трансформаторният омметър е изключително полезен за измерване на съпротивленията на намотки и на контактите на степенни превключватели, оборудвани с превантивни контакти и напреженови регулатори. Така оборудването се проверява за прогорени или разместени контакти, тъй като приборът сигнализира за настъпването на такива условия.