Menu

KF875 and KF-LAB MkII

Уреди за измерване на съдържанието на влага в масла по Карл Фишер

Документи за продуктите
  • Колориметрично титруване по Карл Фишер
  • KF875 е оптимизиран за изолационни масла с относително тегло 0,875 и е напълно преносим
  • KF-LAB MkII предлага повече гъвкавост, универсалност и входни данни за пробата от KF875 и също е напълно преносим
  • KF-LAB MkII анализира материали с относително тегло 0,6 & 1,4 и изолационни масла с относително тегло 0,875

В резултат на повече от 2-годишен опит Megger разработи колориметричните прибори KF875 и KF-LAB MkII за измерване на съдържанието на влага в масла по метода на Карл Фишер, осигурявайки по този начин прецизни резултати още на обекта. KF875 и KF-LAB MkII са преносими прибори, комплектовани с принтер и куфарче, които са лесни за използване и дават резултати с висока точност.

Оптимизиран за изпитване на изолационни масла с относително тегло 0,875, Megger KF875 просто изиска от оператора да натисне един бутон и да инжектира проба от 1ml в аналитичната клетка. Работата само с едно натискане на бутон прави KF875 толкова лесен за употреба, че не изисква специализирани знания или обучение, за да бъде използван ефективно. Резултатите се извеждат върху дисплея на прибора и на вградения принтер в микрограма вода и в милиграма на килограм (части на милион, ppm).

KF-LAB MkII позволява титруването на проби с относителни тегла от 0,60 до 1,40 и използването проби с различни обеми. KF-LAB MkII има фабрична настройка, която е оптимизирана за анализ на на изолационни масла с относително тегло 0,875. Това означава, че приборът измерва съдържанието на вода в различни материали, но може да се настройва и за трансформаторни изолационни масла.