Menu

DETEX

Фазов тестер/пиезо контролно устройство/детектор на напрежение

  • Детектори за напрежение
  • Седем модела
  • Непрекъснат контрол
  • IEC съответствие
  • Фазови тестери
  • Проверка на заземени или незаземени променливотокови системи
  • Пет модела

Предназначени за употреба само със заземени електрически системи, детекторите за напрежение DETEX се предлагат в седем модела, обхващащи диапазона от напрежения от клас линии за електроразпределение до линии за пренос, достигащи до 550 kV. Предлагат се шест модела със звуков сигнал и един модел с LED индикация за по-добра видимост при изпитване на закрито.

Електронните детектори със звуков сигнал, подават звукова и визуална индикация за присъствие на променливотоково напрежение между фаза и земя, в съответствие със стандартите ANSI C84.1-1982.

6,9-kV модел е съоръжен с телескопичен прът. Всички останали модели са оборудвани за универсална инсталация за прикрепване с жлеб към шина на линия под напрежение за проверка на напрежението в изпитваната система.

Електронни детектори на напрежение за електроразпределителни линии (серия с кат. № 514360) са съоръжени с единичен LED.

Детекторите за линии за пренос (серия с кат. № 514242) са съоръжени с четири LED за подобрена видимост от по-голямо разстояние.

Детекторите за напрежение с LED-индикация са предназначени за изпитване на закрито на заземени променливотокови системи. Яркият LED индикатор осигурява добра видимост в неблагоприятни светлинни условия. По време на изпитване, наличието на напрежение в работния обхват на детектора води до светване на ярък светодиоден (LED) индикатор.

Вграденият пиезоелектрически източник на напрежение осигурява функция за проверка на изправността на тестера преди употреба. Самотестуването се включва с натискане на бутон.

LED детекторът е съоръжен с 48-инчов. (1219-мм) телескопичен прът, калибриран и маркиран в съответствие с напреженията, попадащи в обхвата на детектора. Тези маркировки улесняват потребителя при регулиране дължината на пръта, необходима за безопасна работа. За удобно съхранение във винилов куфар за пренасяне и съхранение, когато не се използва, прътът се се свива телескопично до 34 инча (864 мм).