Menu

DET14C and DET24C

Цифрови щипкови тестери на заземително съпротивление

Документи за продуктите
  • Елипсовидната щипка подобрява достъпа до заземителни кабели и шини до 50 mm
  • Плоска челюстна връзка с минимално обслужване
  • Измерва заземителни съпротивления от 0,05 Ω до 1500 Ω
  • Измерва в реални RMS дефектни токове към земя от 0,5 mA rms до 35 A rms
  • Клас на безопасност CAT IV 600 V
  • LCD дисплей с фоново осветление

DET14C са DET24C са цифрови щипкови тестери на заземително съпротивление и земно съпротивление от ново поколение. Тези прибори въвеждат тестови ток в заземителните системи и измерват заземителното съпротивление на многоточкови заземителни инсталации без разединяване на земната връзка. Със своята достъпност, усъвършенствани функции, опростено използване и клас на безопасност CAT IV 600 V тези прибори са водещи на пазара.

Елипсовидната форма осигурява по-удобен достъп до кабели и заземителни шини в тесни пространства. Щипката обхваща кабели с диаметър до 37 mm и заземителни шини до 50 mm, което прави приборите подходящи за използване в електроцентрали, подстанции, кули и още много видове съоръжения.