Menu

DCM300E

Щипков тестер на утечка към земя

Документи за продуктите
  • Разделителна способност 0,01 mA
  • Съответства на изискванията за EMC и на IEC61010-2-032
  • Диапазони 30 mA, 300 mA, 30 A и 300 A

Щипковият тестер DCM300E е предназначен основно за проверка на дефектнотокови утечки към земя с диапазон 30 mA, осигуряващ резолюция до 10 µA. Възможностите на DCM300E се разпростират до измервания на токове до 300 ампера АС, което го прави многоцелеви прибор за токови измервания в редица ситуации и приложения.

Едно типично приложение на DCM300E е измерването на токовата утечка към земя във верига, където ДТЗ постоянно изключва. Резултатът от измерването бързо показва дали наднормена утечка е причина за изключването на ДТЗ или самата ДТЗ е неизправна. DCM300E има 4 диапазона: 30 mA, 300 mA, 30 A и 300 A с най-добра резолюция от 0,01 mA. Със своя аналогов вид, графиката на DCM300E е много полезна за наблюдаването на промени, тъй като за оператора е и по-лесно да интерпретира една бързо променяща се графика, отколкото цифрови показания. Други важни функции включват “Data Hold” за измервания в места със затруднен достъп или недобра осветеност, както и функцията за автоматично изключване, която удължава ресурса на батерията.

Този щипков тестер е създаден и с оглед на безопасността. Той преизпълнява последните изисквания за безопасност по стандарта за проектиране IEC1010-2-32, както и изискванията за ЕМС. Допълнителните функции за безопасността, заложени в DCM300E , осигуряват по-безопасна работна среда за потребителя.