Menu

DLRO10X

10 А микроомметър с памет и възможност за изтегляне на данни за изпитването

 • Прецизни резултати за по-малко от 3 секунди
 • Автоматично реверсиране на тока премахва постоянните ЕМП
 • Защита с предпазители до 600 V
 • NiMH батерия намалява теглото
 • Ограничение на мощността до 250 mW (може да бъде отменено) за избягване прегряването на изпитвания образец
 • Автоматично откриване на непрекъснатост в потенциални и токови връзки
 • Визуално предупреждение за високи напрежения в терминалите
 • Визуално предупреждение за протичане на ток в изпитвания образец
 • Различни режими на работа, включително напълно автоматичен

Буквено-цифрова клавиатура за въвеждане на бележки по измерването

 • Избираеми от потребителя максимални и минимални предели
 • Автоматично определяне на обхвата с опция за ръчно определяне
 • Изход за печат и памет

MEGGER DUCTER DLRO10 и DUCTER DLRO10X създават нови стандарти в измерването на ниски съпротивления. И двата прибора са напълно автоматизирани, с избор на най-подходящия тестови ток до 10 А DC за измерване на съпротивления от 0,1 µΩ до2000 Ω в един от седемте обхвата. За потребителите, които желаят да имат по-голям контрол върху измервателния процес, DLRO 10Xа предлага меню, управлявано от движещ се в две оси стик за ръчен избор на тестовия ток. Също така, DLRO 10Xа поддържа изтегляне на резултатите в реално време и съхраняване във вградената памет за последващо изтегляне в РС.

И двата прибора са вграден в здрави, олекотени куфарчета, които са еднакво удобни за работа на терен или в лаборатория. Достатъчно леки за носене през шията, те са и достатъчно малки за използване в тесни пространства, които досега се считаха за труднодостъпни. DLRO 10 е оборудван с голям, ярък 4-1/2-цифров LED дисплей, докато DLRO 10X има голям LCD дисплей с фоново осветление.