Menu

VAX020

2 kV високоволтов усилвател

Документи за продуктите
  • Отделният високоволтов усилвател позволява измерване на капацитивно съпротивление и коефициент на разсейване при тестово напрежение 2 kV
  • Оригинална, доказана технология DFR/FDS за най-висока ефективност
  • Голям честотен диапазон, DC до 1 kHz
  • Компактна конструкция с тегло < 5 kg

VAX 020 разширява тестовия диапазон за напрежение на IDAX от 200 V до 2 kV. Това подобрява възможностите за извършване на точни измервания в среда с много високо ниво на смущения, напр. HVDC подстанции.

Освен измерване на 50/60 Hz капацитивно съпротивление и коефициент на разсейване (фактор на мощност), приложението позволява получаване на ценна информация за общото състояние на всякаква високоволтова изолация, посредством измерване на диелектрическата реакция. Методът позволява и оценка на съдържанието на влага в маслено/хартиени изолационни системи.