Menu

SPG5-1000

5 kV система за локализиране на повреди

Документи за продуктите
  • ICEplus за лесно и надеждно предварително локализиране на повреди без смущения от разклоненията
  • Висока импулсна енергия за точно установяване
  • Компактна и лека конструкция
  • Изпитване с до 5 kV
  • Автоматична детекция на пробивно напрежение
  • Установяване на точно местоположение с интегриран импулсен генератор 0 … 2 / 4 kV 1000 J
  • Импулсен DC за установяване на повреди в обвивката

SPG 5-1000 е преносима, многофункционална система за изпитване на кабели, установяване и локализация на повреди в електроразпределителни системи под ниско напрежение.

С използване на патентования метод за предварителна локализация ICEplus, операторът разполага с лесен за използване инструмент за предварителна локализация на повреди, най-вече в разклонени електроразпределителни системи под ниско напрежение. Не се изисква оценка на измереното отражение. Разстоянието до повредата се показва директно като числова стойност. Разклоненията не оказват въздействие върху измерването.

Системата се управлява посредством интегриран, енкодер за ъгъл на завъртане и графичен LCD дисплей за визуализация на режимите и задаваните параметри. Системата позволява лесно управление и работа дори от необучени потребители и осигурява максимална техническа безопасност.