Menu

Електрическо оборудване за тестване и поддръжка - от електроцентралата до щепсела

Megger world of electrical test equipment

Широкото портфолио от продукти на Megger осигурява електрическо тестово оборудване за изключително широка гама от приложения във всяка точка на електрическата мрежа. От малки преносими устройства за ниско напрежение, като например мултифункционални тестери за тестване на устройства за високо напрежение, като тестери за изолационни съпротивления, анализатори на прекъсвачи, защитни релейни системи за изпитване до устройства за измерване на състоянието на трансформатори.

 

Мегер проектира и произвежда преносимо електрическо тестово оборудване в заводи, разположени в Германия, Швеция, Великобритания и САЩ. Продуктите на Megger ви помагат да инсталирате, да подобрите ефективността, да намалите разходите и да удължите живота на вашите електрическите активи и на електрическите активи  вашите клиенти.

 

Създадена в края на 1800 г., компанията проектира и изработва тестови и измервателни уреди, които извършват електрически измервания за профилактична поддръжка, отстраняване на проблеми и пускане в експлоатация в продължение на десетилетия. Продуктите на Megger помагат на клиентите си от цял ​​свят да подобряват ефикасността на съоръженията, да намаляват разходите, да удължат живота на апаратите и чрез тенденции и анализи, да предвидят провал на оборудването както и бъдещи резултати. Megger разполага с местни офиси на много места с екипи за техническа поддръжка и дистрибутори по целия свят.

Четете още за Megger ...