Menu
За компанията
За нас
Съвременната политика на робство и трафик на хора

Съвременната политика на робство и трафик на хора

Законът за съвременното робство през 2015 г. налага на Групата Мегер да представи декларация за робство и трафик на хора, за да гарантира спазването на закона.

Групата Мегер се ангажира да управлява всички аспекти на своята верига за доставки чрез най-добрите етични, екологични, социални и безопасни бизнес практики. Като такава, Мегер изисква всички доставчици, които доставят на компанията, да работят на същите високи стандарти, като отбелязва, че доставчиците трябва да действат съобразно правилата, законите и подзаконовите актове, приложими към страната на произход. Кодексът за поведение на веригата за доставки, използван и управляван от Групата Мегер, е разработен, за да детайлизира очакванията на всички доставчици. Това е нашият минимален очакван стандарт на практика, който включва подходяща грижа за справяне с проблема относно Закона за съвременното робство през 2015 г., въвеждайкиефективни системи и контрол за предотвратяване и откриване на съвременното робство. Всички доставчици трябва да могат да покажат своите процедури за съответствие при поискване и по време на одит на доставчиците, които редовно се изпълняват в страни с висок риск.

Мегер следи своите вериги за доставки и операции като постоянна база за проверка на съответствието с политиката и за да гарантира, че политиката се изпълнява ефективно.

Д-р Андрю Додс

Март 2019