Menu
За компанията
Събития
Комбиниране на тест кабел и диагностика за ефективност

Комбиниране на тест кабел и диагностика за ефективност

TDS NT test set

Действайки бързо и интуитивн, иновативният TDS NT предоставя на потребителите удобен начин за определяне на изчерпателна и надеждна информация за качеството и състоянието на техните кабелни инсталации.

За кабелно тестване, когато е необходимо, едновременно PD (частично разреждане) оценяване, TDS NT използва иновативната технология на Мегер 50 Hz Slope. Това е доказана технология за изпитване VLF (много ниска честота), която отговаря на стандартите, която използва тестово напрежение с коефициент на кривата 0.1 Hz с правоъгълен сигнал.

От съществено значение е, че нарастващите и падащи наклони на тази форма на вълната са почти идентични със съответните наклони на синусоида на 50 Hz и в резултат на това получените резултати от тестовете се отнасят до поведението на кабела при честота на захранване.

Освен това, TDS NT осигурява тестово напрежение с напрежение AC (DAC). Това позволява да се извърши подробна PD диагностика и тъй като техниката за изпитване по своята същност не е разрушителна, тя е подходяща за използване не само на новоинсталирани кабели, но и като помощ за поддържане на базата на условия за по-стари кабелни системи. Също така тестовите данни, получени с амортизираното променливо напрежение, се отнасят точно за поведението на кабела при захранване при честота на захранване.

Софтуерът, доставен с TDS NT, разполага с напълно автоматична калибрация с дисплей на съотношението сигнал-шум, както и жива PD карта, което позволява надеждно автоматично откриване и точно местонахождение на събитията за частично разреждане, докато тестът се извършва. Непосредствено след завършването на теста потребителите могат с прост кликване на мишката да генерират отчет, съдържащ структурирано обобщение на най-важните измервания.

Проектирани от самото начало с оглед на безопасността, тестовите комплекти на Megger TDS NT включват вграден модул за разреждане, мониторинг на земната верига и откриване на аварии.

Тестовите комплекти се предлагат във версии от 40 kV и 60 kV и се състоят от два основни компонента: самият генератор на напрежение, който има две части, и детектора за частично разреждане. Това устройство ги прави особено лесни за транспортиране и удобни за ползване, дори и на трудно достъпни места.

За повече информация кликнете тук