Menu
За компанията
Видеа
DET14C и DET24C дигитални клеми за земно съпротивление

DET14C и DET24C дигитални клеми за земно съпротивление

Клеми с елиптични отвори, които могат да поемат кабели с диаметър до 39мм и плоски земни ленти до 50мм ширина, правят новите измервателни клеми DET14C и DET24C клеми за земно съпротивление бързи и лесни за употреба дори при големи проводници и при приложения, при които достъпът до проводници е ограничен. В допълнение, тези уреди са първият от своя тип, който има CATIV 600 V степен на безопасност в съответствие с EN61010, с 8kV преходна изолация, а безопасността на оператора е допълнително подобрена от предупреждението за опасно-ток, което работи за всички диапазони на теста.