Menu

PTDVD

DVD Преносими тестери на електроуреди

Документи за продуктите
  • Учебното DVD за Изпитване с преносими тестери
  • Заземени уреди от клас I
  • Двойно изолирани уреди от клас II
  • Удължителни проводници
  • Неразглобяеми уреди
  • Съхранение на данни за уреди и резултати от изпитване/li>
  • Сертифициране на PAT изпитване/li>
  • Проверка на диелектрическата устойчивост на изолация

В това DVD са показани подробно методите и практиките за изпитване на електроуреди с преносими тестери. То е идеално учебно пособие за персонала, изпълняващ такива функции и тези, които се обучават за C & G 2377

View the excerpt video