Menu

MGTR-II

Megger GPS Timing Reference

Документи за продуктите
  • Малък и преносим
  • Лесно програмируем изходящ импулс за синхронизирани комплексни изпитвания
  • Постига 100 ns точност няколко минути след пуск, 12-канален GPS времеизмервателен приемник
  • Близка до рубидиева стабилност при временно отпадане на GPS сигнала
  • Изходящ IRIG-B сигнал със сериен времеви код
  • Стандартен 1 PPS изход
  • Времеви маркер ETT с резолюция 100 наносекунди

MGTR-II малък, олекотен и преносим GPS приемник, специално предназначен за комплексно изпитване на релейни защити с тестерите Megger SMRT, MPRT и PULSAR. MGTR-II подава прецизно програмиран изходен импулс (РОР) с резолюция 100 наносекунди. Този изходен импулс осигурява синхронизация на две или повече системи тип SMRT, MPRT и Pulsar с точност под ±1 µ Sec по UTC.

MGTR-II се състои от GPS времеизмервателен приемник със собствена, управлявана от процесор времеизмервателна и интерфейсна логика. MGTR-II следи едновременно всички налични GPS спътници. Управляваната от процесор времеизмервателна и интерфейсна логика извлича прецизна времева информация. Освен това MGTR-II поддържа стандартно един пулс в секунда (PPS), ASCII съобщения със сериен времеви код, времево маркиране на външни събития, изходящ IRIG-B сигнал със сериен времеви код и най-важно - програмируем изходен импулс за извършване на комплексни изпивания.

Уредът е окомплектован с 15-метров кабел и защитена от силни шумове антена с нискошумов предусилвател, която работи във всякакви атмосферни условия. Антенният комплект включва поставка, висока 4 инча.

Управлението на MGTR-II е през сериен порт RS-232. Включен е софтуер за комуникация с MGTR-II и за управление на приемника.