Menu

Motor and phase rotation tester

Motor and phase rotation tester

Документи за продуктите
  • Пълно изпробване на фазово редуване и посока на въртене с един прибор
  • Осигурява правилно свързване на фазите само с един лесен тест
  • здрав и преносим тестер
  • Допълнително извършва проверки на полярност и непресъваемост

Тестерът позволява на изпълнителя на електрически работи или на електротехника, обслужващ индустриални машини, да свърже постоянно и да изолира клемите на инсталирания електродвигател, като установи неговата посока на въртене, без да го включва към временно захранване, ако има такова. Това означава, че приборът премахва необходимостта от свързване към временно захранване, което може да е времеемко и твърде опасно, особено ако става въпрос за групи от големи високоволтови двигатели.

Освен това, някои видове задвижвания никога не трябва да бъдат завъртани в неправилна посока. В тези случаи временното захранване или методът на пробата и грешката, където вероятността от грешка е 50%, може да причини сериозни щети.

Трите извода от лявата страна на прибора са за свързване съм клемите на двигателя, чието фазово редуване се изпитва.

В тестовите изводи А и С са вложени предпазители като средство за защита, ако потребителят по невнимание допре накрайниците до верига под напрежение. Тези стандартни предпазители се сменят лесно от гнездата на предния панел.

Трите кабела вдясно от прибора са предназначени за директно свързване към захранвания до 600 V AC за определяне на тяхната фазова последователност. Четирипозиционен ключ определя вида на теста - редуване на системните фази, въртене на двигателя или полярността на трансформатора. Този ключ свързва във веригата суха клетка размер D, когато се проверява въртенето на двигателя или полярността на трансформатора. В положение OFF уредът и батерията са изключени от всички вериги.

Един бутон е свързан последователно с батерията и отваря веригата при изпробване на полярността на трансформатора.

Сухата клетка се изважда и сменя лесно от гнездото й на предния панел след развиване на винтовата капачка. DC амперметър с нула в центъра на скалата показва дали посоката на въртене и полярността са правилни или неправилни чрез отклоняване на стрелката вдясно или вляво. За амперметъра е осигурен коректор на нулата.